Uopfordret studiejob hos LINAK

Generelle oplysninger

Location: Danmark, Guderup

Uopfordret studiejob hos LINAK

 For english see below. 

 

Kunne du tænke dig et studiejob i en international produktionsvirksomhed? LINAK ansætter studerende, som ønsker en virkelighedsnær problemstilling.

 

Afhængigt af behovet findes der studiejobs inden for flere forskellige områder. Herunder fx mekanik, elektronik, software, salg/marketing, forretningsudvikling osv.

 

Da vi har stor efterspørgsel på studiejob, er det et krav at du:

 • skal være på minimum 3. semester på bacheloren
 • har mulighed for at arbejde min. 8 timer om ugen på LINAK hovedkontoret i Guderup
   

Din ansøgning skal indeholde:

 • Et oplæg/ansøgning, som konkretiserer ønskede arbejdsområde(r) og information, om hvad du kan tilbyde af kompetencer og erfaring
 • CV
 • Studieretning og universitet
 • Semester – og hvor meget af studiet du har tilbage

 

LINAK = god arbejdsplads × faglige udfordringer2


Vi er markedsledende, sætter kunden i første række og udfordrer status quo. Dette giver os mange spændende faglige udfordringer og vi overvejer altid, hvordan vi kan gøre vores arbejde mere effektivt og innovativt. Samtidig prioriterer vi en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvor du er omgivet af erfarne og fagligt stærke kolleger i en team-orienteret kultur, og hvor samarbejde og fleksibilitet er i højsædet.   

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 7315 1515.

 

Vi vurderer ansøgninger løbende. Du kan forvente svar på din henvendelse senest 5 uger efter ansøgningen.

 

LINAK A/S
Group Headquarters
Smedevænget 8, Guderup,
6430 Nordborg

 

______________________________________________________________________

 

Unsolicited student job at LINAK

 

Would you like a student job in an international manufacturing company? LINAK hires students who want to work with practical real-world problems.

Depending on the need there are student jobs available within several areas of our value chain, such as software, mechanics, electronics, development, sales/marketing, business development, etc.

 

Due to high demand for student jobs, you are required to:

 • be at least in your third semester of your bachelor's degree
 • have the ability to work min. 8 hours a week at the LINAK Headquarters in Guderup

Your application must include:

 • A proposal/application, specifying desired work area(s) and information about what competencies and experience you can offer
 • CV
 • Study direction and university
 • Semester - and how much of your study you have left

 

LINAK = good work environment x challenging assignments²

 

We are market leaders, we put the customer first, and we challenge the status quo. This gives us many exciting professional challenges, and we always consider how we can make our work more efficient and innovative. At the same time, we prioritise a sensible balance between work and private life, where you are surrounded by experienced and strongly professional colleagues in a team-oriented culture, and where collaboration and flexibility are valued highly.

 

If you have any questions, you are welcome to contact us by phone +45 7315 1515.

 

We assess applications on an ongoing basis. You can expect a response to your inquiry no later than 5 weeks after applying.

 

 

LINAK A/S

Group Headquarters

Smedevænget 8, Guderup,

6430 Nordborg

 

 

OBS! Vi sender altid en bekræftelsesmail på, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis ikke du har modtaget en mail, bedes du tjekke din spamfolder.
Ud over en bekræftelsesmail sender vi også eventuelle indkaldelser, afslag m.v. pr. mail.
Hvis ikke du har modtaget nogen mail i hverken din indbakke eller spamfolder så kontakt LBA@linak.com

 

 

Læs mere om karrieremuligheder på www.linak.com/career eller få flere informationer om vores produkter og arbejdsmetoder på ACTUATOR ACADEMY platformen.

LINAK leverer innovative aktuatorløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og arbejdsmiljø. Vi er kendt ude i verden for vores høje kvalitet, teknisk avancerede og innovative produkter.
De resultater LINAK har opnået gennem årene er baseret på et sæt værdier, der definerer hvad LINAK står for. Vi lægger stor vægt på vore værdier, og hvert andet år måler vi på, hvor godt vi lever op til dem.
LINAK er delt op i 4 segmenter, der er organiseret som individuelle forretningsenheder: MEDLINE & CARELINE, DESKLINE, TECHLINE og HOMELINE.